برکت ما موجب محرومیت هیچکس نمی‌شود!

این جمله رو در کتاب «راه هنرمند» اثر جولیا کامرون خوندم. و مطابق معمول تو دفتر یادداشت روزانه هم این جمله رو و هم برداشت های خودم رو نوشتم و از اونجایی که احساس کردم ممکنه برای دیگران هم مفید باشه تصمیم گرفتم یه دستی به اون یادداشت‌ها بکشم و اینجا منتشرش کنم. بعضی از […]