استاد عزیز ؛ جوراباتو بشور لطفا!

ساعت ۹ و نیم شماره جناب استاد رو گرفتم ، بوق نخورده جواب داد و مشخص بود عجله داره برای تعیین تاریخ امتحان و حذفیات منبع درسی که تتمه دروس دوره کارشناسی هست باید باهاش هماهنگ می کردم قرار شد ساعت ۱۱٫۵ دانشکده باشم و با هم حرف بزنیم . با چه زحمتی از زیر […]