واژگان هفته (۳)

آب در دیده/چشم ندارد : کنایه از آن است که شرم و حیا ندارد . آب در جگر ندارد : یعنی مفلس است و چیزی ندارد . آب در جوی توست : کنایه از آن است که بخت و اقبال و دولت و فرماندهی به دست توست . منبع : برهان قاطع بازدیدها: ۱۱۰

واژگان هفته (۱) : آب آتش زده

برهان قاطع : کنایه از اشک چشم است . خاکِ لب تشنه ی خون است و ز سرچشمه ی دل آب آتش زده چون چاه سقر بگشایید خاقانی و زآب آتش زده کز دیده رود سوی دهان تنگنای نفس از موج شرر بربندیم خاقانی من هم تلاش کردم از این اصطلاح استفاده کنم : ز […]