بگذار دیگران طور دیگر بیاندیشند . من بر این باور نیستم که چارچوبه ی تکلیف مقام ما چندان تنگ باشد که بتوان از پس هر موعظه ای دست بر زانو نهاد و نشست ؛ آنسان که گویی تکلیفمان را به جای آورده‌ایم .

وجدان بیدار / اشتفان تسوایگ

بگذار دیگران طور دیگر بیاندیشند . من بر این باور نیستم که چارچوبه ی تکلیف مقام ما چندان تنگ باشد که بتوان از پس هر موعظه ای دست بر زانو نهاد و نشست ؛ آنسان که گویی تکلیفمان را به جای آورده‌ایم .

وجدان بیدار / اشتفان تسوایگ

بگذار دیگران طور دیگر بیاندیشند . من بر این باور نیستم که چارچوبه ی تکلیف مقام ما چندان تنگ باشد که بتوان از پس هر موعظه ای دست بر زانو نهاد و نشست ؛ آنسان که گویی تکلیفمان را به جای آورده‌ایم .

وجدان بیدار / اشتفان تسوایگ

چرک نوشته / کوتاه درباره حقیقت

حقیقت را که بگویی، از تو متنفر خواهند شد. نظر شما چیه؟ چرا باید شنیدن حقیقت باعث تنفر آدما ازمون بشه؟ اصلا حقیقت چیه؟ حقیقت معمولا در مقایسه با واقعیت تعریف میشه و تعریف های زیادی هم از حقیقت وجود داره که بعضی هاش واقعا زیادی پیچیده میشن، من ولی همیشه به کیفیت های رضایت […]