بگذار دیگران طور دیگر بیاندیشند . من بر این باور نیستم که چارچوبه ی تکلیف مقام ما چندان تنگ باشد که بتوان از پس هر موعظه ای دست بر زانو نهاد و نشست ؛ آنسان که گویی تکلیفمان را به جای آورده‌ایم .

وجدان بیدار / اشتفان تسوایگ

بگذار دیگران طور دیگر بیاندیشند . من بر این باور نیستم که چارچوبه ی تکلیف مقام ما چندان تنگ باشد که بتوان از پس هر موعظه ای دست بر زانو نهاد و نشست ؛ آنسان که گویی تکلیفمان را به جای آورده‌ایم .

وجدان بیدار / اشتفان تسوایگ

بگذار دیگران طور دیگر بیاندیشند . من بر این باور نیستم که چارچوبه ی تکلیف مقام ما چندان تنگ باشد که بتوان از پس هر موعظه ای دست بر زانو نهاد و نشست ؛ آنسان که گویی تکلیفمان را به جای آورده‌ایم .

وجدان بیدار / اشتفان تسوایگ

آبستن : – نهفته و پنهان را گویند ، حیوانی که بچه در شکم داشته باشد . – زن یا حیوان ماده که بچه در شکم داشته باشد ، باردار ، آبست و آبسته و آبستان هم گفته شده .

آب شدن : – کنایه از شرمنده شدن ، و رفتن عزت و آبرو ، و برطرف شدن رونق  .

آبش روشن است : یعنی عزت و آبرو و رواج و رونق و طراوت دارد .


منبع : برهان قاطع و فرهنگ فارسی عمید .


محمد جعفر نگران پشت در ایستاده بود و قلبش داشت از جا کنده می شد ، تابحال سیمین بانو رو به این وضع و حال ندیده بود ، نگران و آسیمه مادرش ثریا خانوم رو صدا کرده بود تا ببینه سیمین چشه . هنوز چند دقیقه ای بیشتر از رفتن ثریا خانوم  توی اتاق نگذشته بود که محمد جعفر از صدای باز شدن در جا خورد . محمد جعفر هراسون از حال سیمین پرسید و ثریا خانوم با لبخندی روی لب گفت : آبت روشنه پسرم ، سیمین آبستنه ! لپ های محمد جعفر با شنیدن این جملات رو به سرخی می‌رفت و داشت از خجالت آب میشد .

Views: 86

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جملات خواندنی
پریاندروس : فرمانبری را یاد بگیر تا فرماندهی را آموخته باشی .

حال و هوای این روزهای من

معمولا وقتی آهنگ خوش ریتم و گوش نوازی میشنوم چند روزی درگیرش می مونم ، گاه گداری (اگه هواس پرتی مانع نشه) بعضی هاش رو میذارم اینجا شما هم گوش بدید .

(مادامی که روی دکمه پخش کلیک نکنید موسیقی بارگذاری نخواهد شد)

«آرشیو آهنگ هایی که تا امروز در این قسمت قرار گرفته»